Dansk Erhvervsvurdering A/S er etableret i 2006. I dag er vi fem partnere: Christian Thygesen, Per Stub Olsen, Claus Qvitzau, Jørn Christensen og Lasse Frausig, der alle stor erfaring og ekspertise indenfor vurdering af virksomheder og aktiver. Vi har alle minimum 15 års erfaring indenfor værdiansættelser af materielle og immaterielle aktiver.

Du er som kunde sikker på, at alle aktiver bliver vurderet af personer med den fornødne specialviden.

Hver enkelt sag bliver behandlet af den partner, der er bedst egnet og eventuelt i samarbejde med en af vore mere end 100 tilknyttede eksperter.

Vi løser flest opgaver for danske firmaer i Danmark, men vi følger også vores kunder internationalt og løser opgaver for dem i udlandet, ligesom vi løser opgaver for udenlandske kunder i Danmark. Vi kan udfærdige vore rapporter på de sprog, som vore kunder måtte ønske.

Vi bærer en professionel ansvarsforsikring med forsikringsgaranti på kr. 4.000.000,-

Kan vi hjælpe?

Ønsker De nærmere info omkring værdiansættelser eller et af vores øvrige produkter?

KONTAKT OS NU

Christian Thygesen

Christian er født i 1968 og er administrerende direktør i Dansk Erhvervsvurdering A/S. Han er uddannet cand.merc. i finansiering og regnskabsvæsen fra Handelshøjskolen i Århus. Christian har arbejdet med kapitalforvaltning og avancerede handelsstrategier i London, Mellemøsten og senest New York. Christian har blandt andet været ansvarlig for midler investeret i selskaber under forandring herunder overdragelse, insolvens og turn-around situationer.

Christians speciale er virksomhedsledelse, værdiansættelse af virksomhedens drift og risikoanalyse.

Christian kan træffes på direkte tlf nr. 70 21 70 10 og mail: ct@erhvervsvurdering.dk

Per Stub Olsen

Per er født i 1947 og var een af de oprindelige stiftere af Dansk Erhvervsvurdering A/S. Han er uddannet inden for tekstilbranchen, detailhandel, fabrikation, eksport og import. Per har arbejdet som fagkyndig tillidsmand og blev udnævnt for første gang af Justitsministeriet i 1985 i forbindelse med tvangsakkorder, jf konkurslovens §164

Pers specialer er virksomhedsledelse, produktudvikling og behandling af syns- og skønsforretninger.

Per kan træffes på direkte tlf nr. 70 21 70 12 og mail: pso@erhvervsvurdering.dk

Claus Qvitzau

Claus er født i 1957. Claus har en alsidig erhvervserfaring inden for bl.a. møbelindustri, procesindustri og som ledelseskonsulent. Claus er uddannet HA og HD i finansiering fra Handelshøjskolen i København.

Claus kan træffes på direkte tlf nr. 70 20 04 99 og mail: cq@erhvervsvurdering.dk

Jørn Christensen

Jørn er født i 1965 og har mange års erhvervserfaring inden for salg og virksomhedsledelse i bl.a. maskinindustrien, transport, bygge- og entreprenørbranchen.

Jørn kan træffes på direkte tlf nr. 70 21 70 13 og mail: jc@erhvervsvurdering.dk

Lasse Frausig

Lasse, født 1966, har en livslang erfaring som leder og direktør i industrien. Med en både håndværksmæssig og teoretisk baggrund, har han en alsidig ballast og har speciale i turn-a-rounds, forretningsudvikling, optimeringer, køb/salg af virksomheder og værdiansættelse af disse.

Lasse kan træffes på direkte tlf nr. 70 21 70 14 og mail: lf@erhvervsvurdering.dk