Køb, salg og fusion

Reducerer usikkerhed ved handel

En detaljeret vurdering af aktivsiden i forbindelse med køb, salg eller fusion af virksomheder er et nødvendigt redskab i enhver due diligence proces.

Værdiansættelsen er omdrejningspunktet i forbindelse med køb, salg eller fusion af en virksomhed. I fortsat drift situationer fokuserer værdiansættelsen oftest på aktivernes fremtidige indtjeningsevne. 

Indtjeningsevne og vækstforventninger indarbejdes efterfølgende i EBITDA multiple betragtninger afhængig af situationen.

Den substantielle værdi af aktiverne er et bedre udgangspunkt og udgør en mere reel basisværdi for analysen end bogførte regnskabmæssige betragtninger.
Fordelene ved en uvildig substantiel aktivvurdering ved køb, salg og fusion er betydelige:

  • Reducerer usikkerhed ved forhandling og handel
  • Fastslår og fastlåser hvad der bliver handlet af materielle og immaterielle aktiver
  • Muliggør optimering af skattegrundlag
  • Sikrer køber mod en række uforudsete udgifter, f.eks. leasing kontrakter eller dårlig vedligeholdte aktiver
  • Sikrer korrekt opgørelse af aktivsiden med ajourføring af anlægskartotek

Kan vi hjælpe?

Ønsker De nærmere info omkring værdiansættelser eller et af vores øvrige produkter?

KONTAKT OS NU