Dansk Erhvervsvurdering A/S tilbyder at levere en objektiv og professionel vurdering af alle virksomhedens aktiver såvel materielle som immaterielle aktiver. Dette sker eksempelvis i forbindelse med

 • Køb, salg og fusion
 • Rekonstruktion
 • Konkurs
 • Syn og skøn
 • Virksomhedspant
 • Vurdering af aktivmasse
 • Apportindskud
 • Bodeling
 • Due diligence
 • Ejendomsvurderinger
 • Generationsstifte

Kan vi hjælpe?

Ønsker De nærmere info omkring værdiansættelser eller et af vores øvrige produkter?

KONTAKT OS NU