Syn og skøn

Dansk Erhvervsvurdering A/S foretager syn og skøn for danske domstole og andre instanser.

Når retten eller parterne har anmodet os om at påtage os hvervet, gennemgår vi skønstemaet og vurderer, hvilken ekspert der vil være mest egnet til at udføre opgaven. Derefter fremsendes forslaget til skønsmand til godkendelse. Efter godkendelse indkalder vi parterne ved fremsendelse af forslag for dato og mødested.

Vi gennemgår altid temaet, inden vi påbegynder syns- og skønsforretningen. Hermed sikrer vi, at der ikke på et senere tidspunkt kan opstå tvivl om, hvorledes de stillede spørgsmål skal forstås.

Efter selve syns- og skønsforretningen fremsender vi et referat til de involverede parter. Ved fravær af indsigelser indsigelser kan syns- og skønserklæringen umiddelbart fremsendes til parterne med eventuel kopi til retten.

Rapporten kan herefter anvendes i det videre arbejde af de involverede offentlige instanser.

Kan vi hjælpe?

Ønsker De nærmere info omkring værdiansættelser eller et af vores øvrige produkter?

KONTAKT OS NU