Virksomhedspant

Hvad er pantet værd?

Med mulighed for at stille “flydende” pant har det aldrig været mere aktuelt jævnligt at få tilstedeværelsen af pantet og værdien heraf afstemt. I den forbindelse kan vi fastslå den aktuelle værdi af en virksomheds aktiver på et givent tidspunkt og aftale regelmæssig genbesøg og fornyelse. Dermed sikrer vi vores klienter dokumentation for, at pantet er tilstede, og at værdierne er dækkende for sikkerheden.

Dette har relevans i en række forbindelser, fx:

  • Intern kontrol
  • Afsløring af skjulte værdier
  • Afsløring af skjulte tab
  • Optimering af drift
  • Fastlægning af forsikrings behov
  • Optimering af udgifterne til forsikring
  • Optimering af skattegrundlag
  • Optimering af belåning og finansiering
  • Opgørelse af korrekt anlægskartotek
  • Sikre korrekt angivelse af aktivsiden i interne og offentliggjorte regnskaber

Vi anbefaler, at større virksomheder får vurderet deres aktiver hvert 3 år – børsnoterede virksomheder dog hvert andet år. Ved en hver form for køb, salg eller fusion bør der udarbejdes en substantiel vurdering af aktivmassen i forbindelse med sædvanlig due diligence proces.

Kan vi hjælpe?

Ønsker De nærmere info omkring værdiansættelser eller et af vores øvrige produkter?

KONTAKT OS NU